Loża masońska

Fabuła powieści Dana Browna pod tytułem „Zaginiony symbol” koncentruje się na stowarzyszeniu wolnomularzy. Główny bohater Robert Langdon musi uratować swojego przyjaciela Petera Solomona, który jest członkiem pełnej tajemnic loży masońskiej.

Loża masońska czy też wolnomularska to podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa, ale także miejsce spotkań masonerii. Na czele loży stoi Czcigodny Mistrz. Oprócz niego każda loża posiada również szereg dygnitarzy (urzędników). Są to między innymi: mówca, sekretarz, czy też mistrz ceremonii i obrzędów.  Wolnomularstwo dzieli się na samodzielne wspólnoty (Wielkie Loże lub Wielkie Wschody) zwane też Federacjami, Wyższymi Radami, Siłami Masońskimi. Te wielkie oddziały masonerii rządzone są przez Radę lub Komitet Wykonawczy. Na czele każdego z nich stoi Wielki Mistrz. Wielka Loża składa się z lóż jednego kraju lub okręgu. Do lóż należą, oprócz członków zwyczajnych, członkowie honorowi, bracia odwiedzający i bracia służący, nieuprawnieni do głosowania i pełniący służbę w loży. Czytaj dalej

Opublikowano Symbole, Zaginiony Symbol | Skomentuj